Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья

Специфіка організації та культової практики в бахаїзмі

В статті розглянуто особливості специфіки та культової практики релігії бахаї. Здійснена спроба оцінити і охарактеризувати особливості діяльності релігії бахаї в сучасному світовому суспільстві.

The features of specific and cult practice of religion of bahai are considered in the article. Realizable attempt to Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья estimate and describe the features of activity of religion of бахаї in modern world society.

1. Організаційні засади бахаїзму

Релігія бахаї як і інші релігії світу розробила у своїй догматиці організаційну і культову практику своєї віри.

Міжнародне Співтовариство Бахаї являє собою неурядову організацію, яка офіційно представляє всесвітню громадину бахаї, що Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья налічує більш ніж 5 мільйонів послідовників з більш ніж 2112 етнічних груп та майже кожної національності, класу і професії. Міжнародне Співтовариство Бахаї має значні громади у понад 232 країнах і територіях, 175 з яких організовані на національному (регіональному) рівні. [6,с.77]

Протягом багатьох років Міжнародне Співтовариство Багаї співпрацює з ООН. МСБ підтримує цілі Декларації Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья ООН та бере участь у вирішенні багатьох питань, що стосуються кола діяльності Організації Об'єднаних Націй, а саме: покращення статусу жінки, соціально-економічний розвиток, охорона навколишнього середовища, прав людини, моральна освіта, захист миру. Співпрацюючи з різними спеціалізованими підрозділами ООН, МСБ намагається спиратися на досвід громад бахаї в цих та інших сферах Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья життя. За період з 1986 по 1995 рр. Міжнародне Співтовариство Бахаї взяло участь у більш ніж 140 засіданнях ООН, виступило з понад 100 заявами. [3,с.107]

У 1987 році Генеральний Секретар ООН присвоїв Міжнародному Співтовариству Бахаї звання "Засол Миру" за значний його вклад у програму та цілі Міжнародного року миру, що був проголошений Генеральною Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья Асамблеєю ООН.

Міжнародне Співтовариство Бахаї видає щоквартальний бюлетень "ONE COUNTRY" англійською, французькою, німецькою, російською, іспанською та китайською мовами, який розповсюджується у понад 150 країнах світу. Це видання висвітлює питання соціально-економічних проектів, відносини в системі ООН та багато інших питань. [8]

Головна ідея віри бахаї - світова єдність. "Благополуччя людства, його спокій і безпека Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья не будуть досягнуті доти, доки не буде міцно встановлена його єдність," - писав Багаулла, засновник Віри багаї. З метою зміцнення миру, єдності й справедливості Міжнародне Співтовариство Бахаї веде тісне співробітництво з ООН, підтримуючи багато її цілей і програм.

Представники бахаї були присутні у 1945 році у Сан-Франциско при Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья заснуванні ООН. У 1947 році Департамент суспільної інформації ООН офіційно визнав громади бахаї США та Канади. Наступного року - Міжнародне Співтовариство Бахаї як міжнародну неурядову організацію.

У травні 1970 року МСБ отримало консультативний статус в Економічній і Соціальній Раді ООН (ЕКОСОР), що гарантує співтовариству тісну взаємодію з Радою та її допоміжними органами у Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья питаннях зміцнення соціально-економічного розвитку в усьому світі. У березні 1976 року співтовариству було гарантовано консультативний статус при Дитячому Фонді ООН (ЮНІСЕФ), який розширює можливості для взаємодії з ООН у питаннях зміцнення здоров'я, освіти й добробуту дітей. В 1985 р. МСБ заснувало відділ громадської інформації, а в 1989 - відділ Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья охорони навколишнього середовища і в 1993 - відділ з питань покращення статусу жінки. [3,с.290]

Протягом останніх років відносини співтовариства з цими та іншими органами й агенціями зміцніли й поглибилися. Сьогодні, наприклад, співтовариство тісно співпрацює з Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я (ВООЗ) ООН, з Програмою захисту навколишнього середовища ООН; існують спільні проекти з Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья Фондом розвитку для жінок. Міжнародне Співтовариство Багаї бере активну участь в консультаціях ООН стосовно прав меншості, статусу жінок, попередження злочинів, профілактики вживання наркотиків, благополуччя дітей та руху за роззброєння.

2. Культ в бахаїзмі

В бахаїзмі присутній культ поклоніння Богу ,який здійснюється завдяки храмам , зближуючи людину з Богом .

Храми бахаїзму або будинки поклоніння Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья зведені у різних частинах світу. Двері храмів відкриті для кожної людини, яку б віру вона не сповідувала, а також для тих, хто не належить до жодної із конфесій. У бахаїстів поклоняються Єдиному Богу. Принципи всіх Пророків та релігій можна назвати універсальними, оскільки в их звучить Слово Боже із Священних Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья Писань.

У богослужіннях бахаї не проголошують проповідей, не виконують жодних специфічних ритуалів, які притаманні для їхньої релігії. Ви сможете почути у их молитви чи окремі уривки з Писань Авраама, Кріпни, Мойсея, Зороастри, Будди, Христа, Магомета, Баби та Багаулли. Їхні тексти нередко супроводжуються музикою і виконуються хором. [6.с.76]

Будинки Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья поклоніння є на усіх п’яти материках. Архітектура знакізує Бога, усіх Богонатхнених Пророків та усі релігії. Кожен храм має дев’ять входів. Через их знакічно може придти віруючий будь – якої з всесвітньовідомих релігій, звернутися у молитві до Єдиного Бога, що втілений в куполі як довершеній споруді. Храми являють собою Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья відкриті приміщення. Гармонійні композиції внутрішнього оздоблення нередко відображають ідею бахаї про єдність у розмаїтті . [5,с.123]

Перший з их побудований в Ашхабаді ще за часів царської влади .В 1902 році Абдула-Бага затвердив проект спорудження будинку поклоніння в Ашхабаті ,создателем якого став російський архітектор Волков. Того ж року заклали Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья перший камінь у цьому будівництві. На церемонії був присутній генерал-губернатор Туркестану Куропаткін .З 1907 року в храмі щонеділі проводились молитовні богослужіння ,відзначалися свята бахаї. Після репресій 1938 року ,если громадина Туркестану позбулася багатьох своїх членів через депортації та численні арешти, храм бахаїзму закрили для богослужінь .У 1948 році храм бахаї в Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья Ашхабаті зазнав численних руйнувань , а у 1963 році взагалі був знищений , як багато інших культових споруд .[4,С.251]

Європейський храм поклоніння бахаї знаходиться у Лангенхайні (Німеччина), що на заході від Франкфурта. Щорічно на початку літа у ньому проводяться духовні фестивалі для всіх , хто сповідує ідею єдності , братства та любові. Храм поклоніння бахаї, що Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья в Азії у передмісті Нью-Делі відомий у всьому світі як храм Лотоса. Він був збудований архітектором Сахбою , який став згодом головним создателем проекту спорудження святих терас на горі Кармель у місті Хайфа (Ізраїль ) . На Африканському материкі перший будинок поклоніння бахаї був споруджений на одній із чудових гір Канпали Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья в Уганді . Храм бахаї на Американському материкі (поблизу Чикаго) є національним надбанням та гордістю усіх його мешканців , він заходить до реєстру пам’яток національного значення США . Біля нього збудували допоміжний заклад – будинок для пристарілих .

Архітектура будинків поклоніння пронизана оптимізмом, притаманним громаді бахаї ; вони твердо переконані ,що з часом більша частина Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья людства буде сповідувати вчення Багаулли , вірять також , що загальна криза , яка все більше поглиблюється, стане тим чинником , який примусить людей усього світу звернутись до пошуку істини , а це призведе до збільшення ролі духовності у житті людей. Відкритість архітектури храмів , злиття у проектах різних стилів , богослужіння , з яких виключено проповіді Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья (так званий церковний обряд) - все це відображає прагнення до радісного майбутнього.[2,С.82]

У бахаїзмі немає професійних священиків , які б вирізнялися від єдиновірців особливими привілеями , оскільки вважається , що тільки в період свого дитинства людство потребувало духовного керівництва , справжнє призначення якого зробити людей здатними обходитися без нього, дивитися на божественні явища Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья своїми очима й сягати власним розумом. Нині завдання духовенства визнається виконаним ,і мета вчення бахаїзму – завершити цю боту , зробити людей незалежними від усього ,крім Бога , щоб вони могли звертатися до нього безпосередньо через посланців. На відміну від християнства, бахаїзм не має вироблених обрядів і церемоній. Батьки виховують дитину на Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья засадах власного вчення : з п’ятнадцяти років вона 100є особисто відповідальною за виконання заповідей вчителя. Людина ,яка визнає Багауллу Божим пророком , заявляє про свою віру найближчим місцевим духовним зборам, які після розгляду прохання приймають Ії без будь-яких церемоній перед громадою. Якщо людина вирішує , що більше не Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья вірить у вчення Багаулли й хоче вийти з громади , вона вільна це зробити , повідомивши місцеві духовні збори . Багаулла звів обряди до мінімуму. Він наказав кожному щодня читати одну з трьох обов’язкових молитов , і, крім того , читати інші молитви й тексти Святого письма ,як у повсякденному житті , так Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья і на загальних зборах бахаї .[6,С72]

В бахаїзмі є свій власний календар, що складається з 19 місяців ,в кожному з яких 19 днів .

Отже, розглянувши культ бахаїзму, можна відверто сказати ,що останній не є універсальним і нічим суттєво не відрізняється від інших культів інших релігій , хоча, як пишуть бахаїські богослови , в Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья нас немає глави церкви і священиків ,але це неправда, бо главою усіх бахаї є нащадок Багаулли.


Перечень використаних джерел і літератури

1.Зданович Л. Величавые потаенны пророков. –Спб., изд. «Виче», 2006, с.465

2.Ишен. История мирових религий. –СПб., узд. «Виче», 2007, с. 380

3.Людство у пошуках Бога, вид. «Вартова башта», 2004, с. 125

4.Павлов С. В. Географія Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья релігій: Навчальний посібник/ за ред. Мезенцева К. В., Любіцева О. О. – К.: Артек, 1999. – 504с.

5.Релігієзнавчий словник/ за ред. А. Колодного і Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392с.

6.Релігійна панорама//Конфесії бахаї. -№6. – 2004. –С.76-85

7. Шевченко В.М. Словник – довідник з релігієзнавства. – К.: «Наукова думка»,2004, с.56

8. [Електроний ресурс.] www. Bahai. org. ru Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі - статья //Послання Багаулли

9. [Електроний ресурс.]www. Bahai. org. ua // культ у релігії бахаї.


specificheskie-cherti-razlichiya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshego-obrazovaniya-gbou-centr-obrazovaniya-1434.html
specificheskie-formi-organizacii-trening-akcii-proekti.html
specificheskie-gumoralnie-zashitnie-mehanizmi.html